Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt als ondernemer, en dan? Het zou kunnen gebeuren dat u arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een ongeluk met de auto, of door een langdurige ziekte. De kans bestaat dat u dan uw huidige werk niet of tijdelijk niet meer kunt uitvoeren. Vanzelfsprekend is dit nadelig voor uw maandelijkse inkomen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt uitkomst in zo een situatie. Deze is er voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Werknemers kunnen immers bij uitkeringsinstanties aankloppen. U bepaalt vooraf zelf voor welk bedrag u zich verzekert. Deze uitkering ontvangt u tot uiterlijk 65 jaar. Hoe lager de eindleeftijd, des te lager is de maandelijkse premie. De hoogte van de premie hangt verder af van:

  • Het totaal verzekerde bedrag.
  • Het percentage waarin u arbeidsongeschikt bent.
  • Tot welke leeftijd de verzekering loopt.
  • Uw leeftijd.

Er zijn een aantal arbeidsongeschiktheidscriteria:

  • Gangbare arbeid: Hier wordt rekening gehouden met algemeen geaccepteerde arbeid. Men houdt geen rekening met beroep, opleiding of ervaring. Een advocaat die arbeidsongeschikt raakt en nog wel het beroep van buschauffeur kan uitoefenen is niet volledig arbeidsongeschikt.
  • Passende arbeid: Hier wordt wel rekening gehouden met beroep, opleiding en ervaring. Als de advocaat het beroep van tandarts zou kunnen uitoefenen is dit passende arbeid.
  • Beroepsarbeidsongeschiktheid: Dit geldt wanneer het eigen beroep niet meer uitgeoefend kan worden.

Tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid geldt meestal beroepsarbeidsongeschiktheid als norm. Vanaf het tweede jaar geldt vaak passende arbeid.

Als u de arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt zal de verzekeraar eerst bekijken of het technisch gezien geaccepteerd kan worden. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld sport en hobby’s die u heeft. De medische toestand wordt door de medisch adviseur bepaald. Bij lagere bedragen is een gezondheidsverklaring meestal wel voldoende. Bij de hogere bedragen is meestal een keuring door de huisarts of internist nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *