Geplaatst op Geef een reactie

Assurantiebelasting 21%

Assurantiebelasting is vanaf nu 21%. De assurantiebelasting op schadeverzekeringen is vanaf 1 januari 2013 verhoogd van 9.7% naar 21%. Wanneer je dit naar de praktijk vertaald gaat een gemiddeld gezin ruim € 100,00 meer betalen voor de verzekeringen. Dit bedrag is fors maar de overheid blijft deze regel hanteren waardoor de 21% assurantiebelasting van kracht blijft.

Geplaatst op Geef een reactie

Overlijdensrisicoverzekeraars houdt zich niet aan de regels

Overlijdensrisicoverzekeraars houdt zich niet aan de regels van tussentijdse beëindiging van de polis. Dit heeft de consumentenbond bekend gemaakt. De consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar verzekeringnemers die eenmalig een bedrag uit gekeerd kregen nadat de partner is overleden. Mocht u nou ook benadeeld zijn kunt u een klacht deponeren bij de Kifid en kunt u de consumentenbond ook op de hoogte brengen hiervan. Tevens heeft de consumentenbond de AFM (autoriteit financiële markten) op de hoogte gesteld en wilt dat de afm actie onderneemt.

Geplaatst op Geef een reactie

premie ouderen

1 op de 3 verzekeraars verhoogd de premie voor ouderen. Daar komt bij dat zo’n 50% van de ouderen worden geweigerd wanneer ze een nieuwe polis willen afsluiten bij een nieuwe verzekeringsmaatschappij. De consumentenbond verteld dit in het blad de geldgids. De consumentenbond komt op voor de ouderen en bepleit ook dat de leeftijdgebonden premie acceptatie geschrapt moet worden. Verzekeraars publiceren hier niets over en proberen onder de radar te blijven over dit onderwerp.

Geplaatst op Geef een reactie

eigen risico verhogen

Het eigen risico gaat vanaf volgend jaar (1 januari 2013) omhoog naar 350 euro. De mogelijkheid wordt geboden dat u zelf het eigen risco kan verhogen zodat u minder premie betaald. Echter, de korting die wordt gegeven naarmate het eigen risico wordt verhoogd is klein. Wij hebben het gemiddelde voor u berekent en komen tot de volgende berekening.

Het eigen risico is vanaf januari 2013 standaard € 350,00 en de basispremie met een aanvullend pakket is dan gemiddeld € 107,31 per maand.

Met € 100,= eigen risico verhogen betaald u € 103,91 per maand.
Met € 200,= eigen risico verhogen betaald u € 100.81 per maand.
Met € 300,= eigen risico verhogen betaald u € 97,81 per maand.
Met € 400,= eigen risico verhogen betaald u € 95,01 per maand.
Met € 500,= eigen risico verhogen betaald u € 92,31 per maand.

Zoals u ziet valt de korting op de premie naarmate het verhogen van het eigen risico dus mee. Wanneer je de laatste neemt in dit rijtje heb je dus 350 euro (basis eigen risico) + 500 euro (verhoging eigen risico) = € 850,00. Het eigen risico bedrag is dus € 850,00 per geval. De korting die je geniet op de premie is op jaar basis dus € 180,00 per verzekeringsjaar.

Geplaatst op Geef een reactie

ASR gaat online verzekeringen verkopen

De staats verzekeraar ASR gaat nu ook online schadeverzekeringen verkopen. Ditzo het internet label van ASR verkoopt al online polissen maar ASR gaat deze dienst nu zelf ook aanbieden op internet. Verder merkt ASR op dat de prijs hetzelfde zou zijn als dat u de polis bij uw tussenpersoon afsluit. Ze komen hierin dus het intermediair enigszins tegemoet. ASR noemt als reden dat ze de verzekeringnemer ter wille willen zijn door dus ook online polissen te verkopen.

Geplaatst op Geef een reactie

provisieverbod 2013

Zoals wellicht weet staat het provisieverbod voor tussenpersonen voor de deur. Dit provisieverbod wordt vanaf 1 januari 2013 van kracht. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dit een positieve ontwikkeling. Ruim 75% vindt het verbod prima zodat daardoor duidelijk wordt wat de preciese kosten van het verzekeringsproduct is. Dit onderzoek is verricht door het platform Wijzer in geldzaken en is dit onderzoek uitgevoerd op 1000 verzekeringnemers.

Geplaatst op Geef een reactie

Zorgpolis online

Zorgpolis online is populair. Tegenwoordig stapt 7 op de 10 mensen over van de online zorgverzekering. Verzekeraars doen er alles aan om de ziektekostenverzekering zo goedkoop mogelijk te houden zodat de klant niet overstapt. Vorig jaar is meer dan 50% overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

Geplaatst op Geef een reactie

Verzekeraar Zorgeloos stopt

Verzekeraar Zorgeloos stopt. Het was groot nieuws in verzekeringsland omdat er voor het eerst een dekking kon worden afsloten voor het eigen risco. De hoofdverzekeraar ASR heeft de dag erop de stekker eruit getrokken en zijn dus alweer gestopt. ASR is eigendom van de Nederlandse Staat en zegt bang te zijn voor reputatieschade. Echter, ASR had het label Zorgeloos maar de herverzekering werd ondergebracht bij London verzekeringen te Rotterdam. London verzekeringen is een onderdeel van Allianz groep die wereld marktleider is op het gebied van verzekeringen. Veel verzekeringnemers – na schatting – enkele honderden hebben direct een verzekering voor het eigen risico afgesloten. Deze mensen krijgen de verzekering nog wel en houden dus dekking op het eigen risico terwijl voor nieuwe verzekeringsnemers geen mogelijkheid meer bestaat om een dergelijke verzekering af tegen het eigen risico af te sluiten.

Geplaatst op Geef een reactie

Verzekeraar Zorgeloos

Verzekeraar Zorgeloos biedt als eerste een dekking voor het verplichte eigen risico bijdrage. Door deze verzekering af te sluiten heeft u dekking op het eigen risico van 350 euro. De kosten van deze verzekering bedraagt voor mensen jonger als 40 jaar 150 euro per verzekeringsjaar. Bent u ouder dan 40 jaar moet u een premie betalen van 210 euro per verzekeringsjaar. Deze eigen risico dekking biedt uitkomst voor mensen met een chronisch ziekte.